Fler behöriga elever med bättre betyg

20 juni 2018 kl. 10:23

SkolungdomarEleverna har gått på sommarlov och skolåret 2017/2018 kan summeras. Resultaten för vårterminen 2018 visar att skoleleverna som slutade årkurs 9 i Finspång i år lyckas bättre än ifjol.

Förstärkta meritvärden och fler behöriga elever

Skolresultaten på såväl Grosvadsskolan som på Nyhemsskolan åk 7-9 har blivit bättre under det gångna läsåret. Sektor utbildning kan konstatera att elevernas meritvärden, som är summan av elevens högstadiebetyg, förstärkts och har ökat i jämförelse med både 2016 och 2017. Betygen blir bättre och andelen behöriga elever till gymnasieskolan ökar också.

- Nu vänder kurvan uppåt och den positiva trenden tänker vi jobba vidare på. Väldigt kul och härligt för våra elever – men även för vår skolpersonal som jobbat hårt, säger Kristina Lohman, utbildningschef i Finspångs kommun.

Matematik med bra statistik

Tittar man specifikt på betygen i behörighetsgivande ämnen så ökar andelen behöriga elever markant. Störst skillnad är det i matematik där andelen godkända elever har ökat med 10 procentenheter sedan 2017 och 8 procentenheter sedan 2016.

Glädjande kan man också se att andelen elever i Finspång som kan ta sig vidare mot gymnasiestudier utvecklas positivt. Andelen elever som totalt är behöriga, till yrkes- och högskoleförberedande program, ökar med 11 % jämfört med 2017. Andelen behöriga elever till de högskoleförberedande gymnasieprogrammen ökar ännu mer, med 13 %.

- Då rektorerna inte analyserat klart sina resultat har vi som förvaltning ännu ingen sammanhållen bild av orsakerna till resultaten. Dock så har det börjat ske ett större fokus på måluppfyllelse och resultat, säger Kristina Lohman.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image