Brenäs förskola godkända som I Ur och Skur förskola

29 november 2018 kl. 08:30

Brenäs förskola har nyligen blivit godkända av Friluftsfrämjandet för att bedriva förskolan i linje med deras förskolepedagogik ”I Ur och Skur”. 

Att vara en ”I Ur och Skur” förskola betyder såklart att man arbetar efter läroplanen men även efter Friluftsfrämjandets pedagogik som har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Vilket innebär att man är utomhus mycket men fokus ligger framför allt på att barnen ska upptäcka naturen, ta vara på den och lära sig om hållbar utveckling samt hur man tar hand om sig själv och att äta rätt. 
- När man hör I Ur och Skur blir många lite skrämda av det och tror att vi är ute hela tiden och riktigt så är det inte. Vi är ute mycket det är vi men det viktiga är att barnen upptäcker och lär känna naturen och hur man tar hand om den, säger Inga-lill, förskollärare på Brenäs förskola, som just avslutat Friluftsfrämjandets utbildning för ”I Ur och Skur”. 
Friluftsfrämjandets utbildning, som Inga-lill genomfört, lyfter bland annat vikten av ett bra ledarskap där man fokuserar på de fyra M:en: 
Medupptäckande: pedagoger och barn upptäcker tillsammans på äventyr/upplevelser.
Medundersökande: pedagogen behöver vara engagerad och följa barnet i dess utforskande.
Medupplevande: vi upplever och lär tillsammans där barnens frågor gör att vi söker kunskap tillsammans.
Medagerande: pedagogen deltar i leken eller upplevelsen tillsammans med barnen.
Tack vare sin nya utbildning får Inga-lill även jobba med Friluftsfrämjandets verksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle som handlar om att möta och upptäckta naturen med trygghet, på barnens villkor. Där Skogsknopp och Skogsknytte är för de allra minsta medan Skogsmulle är från 5 år. 
Att Brenäs förskola blivit en ”I Ur och Skur” skola är dock ingen större omställning för varken lärare eller barn. Redan innan de blev godkända som ”I Ur och Skur” förskola av Friluftsfrämjandet var natur och miljö något som de la stor vikt vid. 
-Vi har lyxen att vår förskola ligger väldigt naturskönt, nära skog och sjö, och det är något vi tar till vara på. Vi är ute mycket med barnen, visar hur man komposterar och har en liten plantering där vi odlar med dem.  Barnen tycker det är jättekul, fortsätter Inga-lill. 
Den nya läroplanen (som träder i kraft 1 juli 2019) belyser vikten av att förskolor lägger stor fokus på just miljö- och naturvårdsfrågor. Att ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 
-Vi är jättepeppade på det här och tycker det känns jätteroligt. Och i och med den nya läroplanen så känns det lite som att vi ligger i framkant, avslutar Inga-lill glatt. 

Brenäs förskolaAtt vara en ”I Ur och Skur” förskola betyder såklart att man arbetar efter läroplanen men även efter Friluftsfrämjandets pedagogik som har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Vilket innebär att man är utomhus mycket men fokus ligger framför allt på att barnen ska upptäcka naturen, ta vara på den och lära sig om hållbar utveckling samt hur man tar hand om sig själv och att äta rätt. 

- När man hör I Ur och Skur blir många lite skrämda av det och tror att vi är ute hela tiden och riktigt så är det inte. Vi är ute mycket det är vi men det viktiga är att barnen upptäcker och lär känna naturen och hur man tar hand om den, säger Inga-lill, förskollärare på Brenäs förskola, som just avslutat Friluftsfrämjandets utbildning för ”I Ur och Skur”. 

Friluftsfrämjandets utbildning

Friluftsfrämjandets utbildning, som Inga-lill genomfört, lyfter bland annat vikten av ett bra ledarskap där man fokuserar på de fyra M:en: 

  • Medupptäckande: pedagoger och barn upptäcker tillsammans på äventyr/upplevelser.
  • Medundersökande: pedagogen behöver vara engagerad och följa barnet i dess utforskande.
  • Medupplevande: vi upplever och lär tillsammans där barnens frågor gör att vi söker kunskap tillsammans.
  • Medagerande: pedagogen deltar i leken eller upplevelsen tillsammans med barnen.

Tack vare sin nya utbildning får Inga-lill även jobba med Friluftsfrämjandets verksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle som handlar om att möta och upptäckta naturen med trygghet, på barnens villkor. Där Skogsknopp och Skogsknytte är för de allra minsta medan Skogsmulle är från 5 år. 

Alltid varit viktigt med natur och miljö

Brenäs förskola-kretsloppAtt Brenäs förskola blivit en ”I Ur och Skur” skola är dock ingen större omställning för varken lärare eller barn. Redan innan de blev godkända som ”I Ur och Skur” förskola av Friluftsfrämjandet var natur och miljö något som de la stor vikt vid. 

-Vi har lyxen att vår förskola ligger väldigt naturskönt, nära skog och sjö, och det är något vi tar till vara på. Vi är ute mycket med barnen, visar hur man komposterar och har en liten plantering där vi odlar med dem.  Barnen tycker det är jättekul, fortsätter Inga-lill. 

Den nya läroplanen (som träder i kraft 1 juli 2019) belyser vikten av att förskolor lägger stor fokus på just miljö- och naturvårdsfrågor. Att ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

-Vi är jättepeppade på det här och tycker det känns jätteroligt. Och i och med den nya läroplanen så känns det lite som att vi ligger i framkant, avslutar Inga-lill glatt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image