Aktiva åtgärder på Viggetorpsskolan ökar trivsel, trygghet och arbetsro!

09 maj 2017 kl. 11:06

På Viggetorpsskolan i Finspång arbetar man aktivt för att ökad trivsel, trygghet, förtroende, arbetsro och delaktighet. Nu går elevresultaten i positiv riktning.

-Generellt är det positiva effekter av de åtgärder vi vidtagit och det arbete vi lagt ner, säger skolans rektor Karin, Kajsa Sveilis.

ViggetorpsskolanViggetorpsskolan har infört skilda rasttider, bogruppsaktiviteter, faddergrupper, samarbetsövningar, värdegrundsarbete med en Viggestorpspokal och infört åldersblandade grupper för elevens val.

Man har även planerade och styrda rastaktiviteter, fler vuxna på raster och i matsalen. Skolan kartlägger och följer upp elevernas sociala relationer, har elevcoacher som följer elevgrupperna och arbetat med hur man ska hantera och agerar vid incidenter kring kränkningar, konflikter, våld, trakasserier, mobbing och skadegörelse.

Delaktigheten förbättras

-Vi kan även se positiva effekter på de insatser och det arbete vi gjort för att öka elevernas delaktighet. Det handlar bland annat om elevledda utvecklingssamtal, samordning och guidad styrning av elevrådets arbete, elevhälsans och skolledningen dialog via fokusgrupper, resurspersonalens arbete samt de elevledda föräldramöten som vi genomförde i början på terminen, berättar Kajsa.

Stolta men kan bli ännu bättre

-Visst kan vi och vill vi bli ännu bättre! Våra processer avslutas ju inte utan fortgår. Vi förväntar oss att se ännu mer positiva effekter av vårt arbete under nästa läsår och framöver. Men, visst är vi stolta över att kunna konstatera att Viggestorpsskolans resultat, avslutar Kajsa.

 

Text: Robert Davidsson

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image