Skolråd

Finspångs kommun har lokala skolråd på de olika skolorna och ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla grundskolor träffas.

Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan skolråden i kommunen.

Syftet med de lokala skolråden är att informera, samråda och föra dialog kring frågor som berör den eller de lokala enheten eller enheterna. Frågor av övergripande karaktär tas i det kommunövergripande skolrådet.

De lokala skolråden träffas två gånger per termin och det kommunövergripande träffas en gång per termin.

Reglementen för kommunstyrelsens rådgivande organ och kommittéer pdf-fil 126 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image