Grundskola

Ungdomar i skolmiljö, fotograf Michael Holmström.Grundskolan är en del av sektor barn och utbildning med cirka 250 anställda  som arbetar för en bra verksamhet för cirka 2 100 elever från 6-16 år. Pedagogerna är indelade i arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete.

I grundskolans ledningsteam arbetar chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven.

Inom sektorn finns även det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet.

I vårt dagliga arbete arbetar vi efter ledstjärnorna:

  • ansvar
  • serviceanda
  • utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping och Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet

I kommunen finns även en friskola.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image