Förskola

Barn som målar Foto:Pernilla Möller-AnderssonFörskolan vänder sig till barn mellan ett och fem år. Den är det första steget i ett lärande som fortsätter hela livet.

Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som går där. I leken får barnen grunden till sin kreativa utveckling.

Läroplanen

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan, LPfö 98 reviderad 2016. Läroplanen anger förskolans övergripande mål. Den talar också om de värden som skall ligga till grund för verksamheten.

Våra förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation. De arbetar tema-inriktat och med projekt. 

Giftfri förskola

I Finspångs kommun arbetar förskolorna för en giftfri miljö, enligt fastställd handlingsplan.

Handlingsplan för giftfri förskola (pdf-fil 656 Kb, öppnas i ett nytt fönster)

Förskoleråd

På ett flertal förskolor finns förskoleråd där vårdnadshavare och personal samverkar kring verksamhetsfrågor.

Närhet

Alla förskolor i Finspång har naturen inpå knuten. Det finns förskolor i alla större boendeområden. Du har möjlighet att önska vilken förskola du vill ha till ditt barn. De flesta barn har nära till sin förskola.

Förskola för alla

Vår verksamhet vänder sig till alla. Även till de som kräver särskild omsorg.

Allmän förskola

De 3-5-åringar som inte redan går i förskoleverksamhet erbjuds plats i förskola efter ansökan 15 timmar i veckan under samma terminstid som grundskolan. Platsen är avgiftsfri och erbjuds från hösten det år barnet fyller tre år.

Förskoleverksamhet som använder tecken

Verksamheten på Björnens avdelning på Dunderbackens förskola vänder sig till alla barn i förskoleålder. Några av platserna är avsedda för döva barn och barn med hörselnedsättning samt barn i behov av särskild stimulans för sin språkliga utveckling.

Dygnet-runt-barnomsorg

Sektor utbildning kommer att starta upp dygnet-runt-barnsomsorg på Högklints förskola från och med den 1 september 2018. 

Dygnet-runt-barnomsorg kommer att erbjudas för barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar förskoleklass.

Förskoleverksamhet på finska

Finspångs kommun är ansluten till förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska.

Finskspråkiga aktiviteter bedrivs integrerat i den ordinarie förskoleverksamheten på Dunderbackens förskola.
Ange önskemål om detta på blankett ”Anmälan till förskola (finns på blankettportalen Mina sidor)

Du behöver även göra en tilläggsanmälan. Anmälan till förskola - Information till finsktalande vårdnadshavare (finns på blankettportalen Mina sidor)

Mer information om förskola på finska hittar du under länken nedan
Information till vårdnadshavare gällande finskt förvaltningsområde och förskoleverksamhet på finska (finns på blankettportalen Mina sidor)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image