Synpunkter och klagomål

Finspångs kommun ser synpunkter och klagomål som möjligheter att förbättra vår verksamhet. Vi är till för våra medborgarna och måste vara lyhörda för synpunkter som framförs.

Vi har tydliga rutiner

Vi som arbetar hos Finspångs kommun ska känna till rutinerna kring klagomålshanteringen. Du kan framföra klagomål personligen, per telefon eller skriftligen via e-post, internet eller vanlig post i pappersform. Alla synpunkter och klagomål diarieförs.

Olika sätt att framföra dina synpunkter och klagomål

Om du inte själv vill eller kan skriva ner dina synpunkter så kan du be någon närstående eller kommunens personal om hjälp.

Vi är till för medborgarna

Finspångs kommun vill:

  • Underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål.
  • Förbättra medborgarnas möjlighet att påverka kommunens verksamheter.
  • Ge verksamheterna möjligheter att rätta till felaktigheter och brister.

Svar från oss

Om du lämnar namn och adress eller e-postadress skickar vi inom några dagar en bekräftelse på att vi tagit emot dina synpunkter. I bekräftelsen får du veta vem som tar hand om ditt ärende. Inom 14 dagar kontaktar handläggaren dig.

Offentlighetsprincipen

Tänk på att när dina synpunkter kommer in till kommunen gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som vill har rätt att be om att få ta del av de synpunkter som har lämnats till kommunen. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att höra av oss till dig med svar.

Personuppgifter

De personuppgifter som du anger är till för att vi ska kunna för att kunna kontakta dig i ärendet.

Under rubriken Kommunens behandling av personuppgifter kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Inte ett formellt överklagande

Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Under rubrikerna Kommun och demokrati/Påverka/Överklaga beslut kan du läsa mer om hur du överklagar beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image