Mobil röntgen underlättar för dig på särskilt boende

15 september 2017 kl. 14:00

Patienter som inte kan ta sig till röntgenavdelningen på egen hand får nu möjlighet till röntgenundersökning i hemmet. Det gäller i första hand inom särskilt boende.

Mobil röntgenRegion Östergötland inför nu mobil röntgen på prov under ett år för länsdelens särskilda boenden (SÄBO) samt inom ordinära boenden kopplat till Alma mobilt. Att utveckla mobilitet underlättar genomförandet av enklare röntgenundersökningar utanför sjukhusen med bibehållen diagnostisk bildkvalitet, vilket har konstaterats i rapporter från liknande satsningar nationellt.

Användandet av mobil röntgen förväntas leda till ökad trygghet, välbefinnande och säkerhet för vårdtagare i särskilt boende. Omfattande och tidskrävande resurser används idag för att transportera patienter till röntgenkliniken för genomförandet av enkla röntgenundersökningar som inte kräver behandlingsåtgärder inom slutenvård.

Att starta upp en mobil röntgenverksamhet kommer att underlätta för patient, personal och anhöriga som inte behöver arrangera speciella aktiviteter för att komma till sjukhuset.

Projektet utförs på uppdrag av centrumchef Robert Ring, Diagnostiskcentrum och närsjukvårdsdirektör Monika Hagman, närsjukvården i den östra länsdelen.

 

Frågor och svar (FAQ) om mobil röntgen

 Varför införs mobil röntgen?

 • Patienter som inte kan ta sig till röntgenavdelningen på egen hand får möjlighet att få röntgenundersökning utförd hemma, i första hand på särskilda boenden.
 • Tekniska lösningar gör det nu genomförbart.
 • Studier har visat att dementa, multisjuka kan få stora besvär av att lämna sitt hem och träffa många olika vårdgivare.
 • Mobil röntgen har visat sig ha hälsoekonomiska vinster.

Måste man inte till sjukhuset ändå om något är brutet?

 • Många åkommor, även frakturer, kan behandlas adekvat utan att uppsöka slutenvård.
 • Även om det finns en fraktur som ska reponeras/opereras kan det vara fördelaktig att ha utfört röntgenundersökning innan då slutenvården kan planera för ingreppet.
 • Vid kraftig felställning finns rutiner där boendepersonal gör som tidigare och begär ambulans för direkttransport till sjukhuset.
 • Det utfördes en punktmätning under två månader där vi upptäckte att 90 procent av undersökningarna kunde med fördel utförts externt.

Kan det utföras lika bra undersökningar i hemmet som på sjukhuset, vill inte kvaliteten försämras med enklare utrustning?

 • Studier från Lund har visat att externt utförda undersökningar håller samma bildkvalitet som på röntgenkliniken. Undersökningen är mer krävande för röntgensköterskan i då den har enklare och mer manuell utrustning. Det kan vara mer tidskrävande.

Vad med strålningen, måste man inte ha blyskyddande väggar för att utföra röntgenundersökningar?

 • Region Östergötland har fått dispens från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM att utföra enstaka undersökningar i avgränsade rum.
 • Personal som måste närvara i rummet under undersökningen utrustas med blyrock.

Med de långa köerna till DT och MR-undersökningar och saknad av röntgensköterskor, hur kan en satsning på mobil röntgen göras?

 • I nuläget har röntgenkliniken Norrköping bra bemanning, Region Östergötland utför polikliniska undersökningar på helger och kvällar.
 • Beräknad belastning är 50 procent av en röntgenSSK tjänst
 • Region Östergötland har rekryterat flitigt senaste åren och en av fördelarna man har lagt fram är just satsning på mobil röntgen

Hur gör man om bil eller apparat inte fungerar, eller om det för tillfället inte går att bemanna?

 • Då återgår man till nuläget, det vill säga det blir aldrig sämre än så som Region Östergötland alltid har gjort.

Hur går det till rent praktisk, är det inte mycket logistik för att utföra röntgen, med tanke på remiss, bilder och svarsrutiner?

 • Allt föregår elektroniskt, remittenten gör precis som man gör i dag. Skriver elektronisk remiss.
 • Bilderna kan ses direkt på apparaten och överföras via nätverk till röntgendatabasen.
 • Radiologen skriver svar som vanligt, det märks inte att undersökningen är utfört externt.
 • Röntgensköterskan har med sig utrustning för att ta preoperativa bilder om så behövs.
 • Svaret läses ut av remittent precis som i dag.

Hur ska remittent och boendepersonal veta hur de ska göra med en patient med fraktur? Detta blir ju en ny situation för dem!

 • Det finns rutiner för direktkontakt med akut- och ortopedläkare för rådfrågning vid behov.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image