Finspångs kommun medverkade på spridningskonferens om sociala barn och ungdomsvården i Linköping

04 september 2017 kl. 12:50

På spridningskonferensen i Linköping den 1 september varRobert Abrahamsson-Märta Eliasson-Christina Hasslerot-Kristina Muda_Foto Annica Ottosson representanter från Finspångs kommun inbjudna för att berätta om det förbättringsarbetet inom skolan, centrala barn- och elevhälsan och socialtjänsten som pågår i kommunen.

Spridningskonferens vänder sig till alla professioner inom sociala barn- och ungdomsvården och arrangeras av Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.

Utifrån ett politiskt prioriterat uppdrag 2016 och 2017 har en arbetsgrupp tillsatts i Finspångs kommun, för att säkerställa barn och ungas skolgång vid placering i familjehem eller på behandlingshem. Syftet är att skapa rutiner och förstärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, en fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungas hälsa och utveckling. Representanterna från Finspångs kommun var Robert Abrahamsson, specialpedagog på centrala barn- och elevhälsan, Märta Eliasson, socialsekreterare på socialtjänsten, Christina Hasslerot, specialpedagog på Bergska gymnasiet och Kristina Muda, utvecklingsstrateg på sektor social omsorg medverkade och höll föreläsning om Finspångs kommuns arbete.

- Föreläsningen var mycket bra och Finspång berättade om något vi är i framkant med i Sverige. Jag är mycket stolt över vad medarbetarna åstadkommit och att detta visar att samverkan sker på riktigt, berättar Annica Ottosson, Socialchef på Finspångs kommun.

Regional spridningskonferens har redan arrangerats i Malmö och kommer att utöver denna i Linköping även hållas i Göteborg, Luleå och Stockholm senare i höst.

 Text: Tiina Mauritzell

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image