Invandring och integration

Språkcafé på biblioteketDet kommer många människor från andra länder till Sverige. Finspång ska vara en kommun med lika rättigheter och skyldigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Vi vill hjälpa dig, som är ny i Sverige och i Finspångs kommun, att hitta rätt myndighet för dina frågor och ditt behov av hjälp.

Flera olika myndigheter hjälper dig

Det är flera myndigheter som ska hjälpa dig att komma in i det svenska samhället.

Tillstånd att stanna i Sverige

Migrationsverket är den svenska myndighet som beslutar om du har rätt att komma till och stanna i Sverige. Du kanske vill göra ett besök, stanna för att arbeta eller studera. Om du är osäker på hur länge du får vara i Sverige kan du kontakta Migrationsverket, se länk till höger.

Under asyltiden

Under asyltiden är det Migrationsverket som ansvarar för ditt boende, din utbildning och ekonomi, vid frågor kontakta Migrationsverket, se länk till höger.

Ensamkommande unga asylsökande

Finspångs kommun tar emot asylsökande unga utan vårdnadshavare. Här har kommunen hela ansvaret så länge ungdomarna inte fyllt 18 år.

Läs om flyktingmottagning i Finspångs kommun.

När du har fått uppehållstillstånd

Utbildning, arbete och försörjning (pengar).

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige kan du i vissa fall få särskild hjälp med att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ansvarar för att hitta praktik, utbildning eller arbete åt dig som nyss kommit till Sverige. Arbetsförmedlingen hjälper också till med din försörjning, se länk till höger.

Förskola, skola, bostad, utbildning i svenska språket (SFI) och samhällsorientering

Är du placerad i Finspångs kommun (och har uppehållstillstånd) får du hjälp av kommunen med förskola, skola, bostad och svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.

Du ska vara folkbokförd

Du som tänker bo och arbeta i Sverige ska normalt vara folkbokförd här. Mer information får du på Skatteverket, se länk till höger. Om du är folkbokförd i Finspångs kommun har du rätt till samma stöd och hjälp av din kommun som alla andra som bor här.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument (när du handlar)

Som nyanländ i Sverige finns det konsument- rättigheter och skyldigheter som är viktiga att känna till. Konsumentverket har tagit fram ett material som kan vara bra att titta på.

Samhällsorientering för nyanlända

Alla nyanlända i Sverige erbjuds minst 60 timmar utbildning på sitt modersmål i samhällsinformation. Finspångs kommun samarbetar med övriga kommuner i Östergötland. Läs mer via länken till höger.

Utbildning i svenska för invandrare, sfi

Läs om utbildning i svenska för invandrare, Sfi

Språkcafé

Flera organisationer i Finspångs kommun erbjuder språkcaféer

Låna en svensk

På Finspångs bibliotek kan du låna en svensk.
Här kan du läsa mer om Låna en svensk!

Aktuella aktiviteter i Finspångs kommunFinspångs ungdomar som deltog i Göteborgs varvet

Integration Finspång är en facebooksida för nyanlända och andra invånare i Finspångs kommun som är intresserade av verksamhet och aktiviteter för inkludering och en bra integration.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image