Hot och våld i nära relationer

Våld i nära relation finns i hela samhället och är ett brott. Det är personen som utsätter någon annan för våld som har ansvaret för det som sker. Att utsättas för våld/bevittna våld genom att se, höra eller befinna sig i samma bostad där våld utövas kan få många konsekvenser, både fysiskt och psykiskt.
Barn i familjer där det förekommer våld är brottsoffer, de ser och hör mer än vad vi tror och de behöver stöd och hjälp för att bearbeta vad som hänt. Barn som lever i familjer med våld riskerar även själva att utsättas för våld.
Nytt för i år är att vår verksamhet är HBTQ certiferade ! Logotype för HBTQ-certifiering via RFSL

Hot och våld kan ta sig många uttryck

Våld i nära relation kan ta sig olika uttryck, till våld räknas att få den utsatta att avstå från något den önskar eller tvingar den att göra något mot sin vilja. Definition av våld är följande:

 • Fysiskt våld : kastar saker, skakar, knuffar, slag sparkar
 • Psykiskt våld : verbala kränkningar, förnedring, isolering, kontroll, förtäcka/öppna hot
 • Sexuellt våld : tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som man inte vill ha del i eller våldtäkt
 • Ekonomiskt våld : att inte få arbeta eller studera, att inte få ta hand om sina egna pengar, att inte få veta hur familjens ekonomi ser ut
 • Materiellt våld : när din partner förstör dina eller era ägodelar
 • Försummelse : Medveten felaktig medicinering. bristande hygien, otillräcklig föda, lämna någon utan hjälp och tillsyn under långa perioder, försvårar istället för att underlätta vardagen.

Finspångs kommun kan ge dig stöd

Hos kommunens socialtjänst kan du söka stöd och hjälp. Hos myndighetskontoret kan du ansöka om skyddat boende. Familjeteamet och behandlingsteamet erbjuder samtalsstöd. Stödet är kostnadsfritt.

Vi erbjuder de utsatta

 • Praktiskt stöd.
 • Möjlighet att berätta om och bearbeta dina upplevelser i en trygg miljö
 • Att få veta mer om vanliga reaktioner när man lever eller har levt i en familj, där våld förekommer.
 • Att få hjälp att förstå egna känslor, behov och tankar.
 • Vetskap om att du inte är ensam om att ha levt eller att leva i en familj där våld förekommer.
 • Barn/ungdomar i enskilda samtal eller Trappansamtal som är krissamtal.

Vi erbjuder de som utsätter

 • Lyssna och hjälpa dig att kartlägga problemen
 • Att hitta alternativa handlingsmönster och strategier så att du kan ta ansvar för dina handlingar.


Webbaserad introduktionskurs

Inom uppdraget om regionalt och nationellt kompetens och metodstöd till kommuner, hälso och sjukvård och ideella föreningar har länsstyrelsen, socialstyrelsen och nationellt centrum för kvinnofrid tagit fram en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Webbutbildningen vänder sig även mot allmänheten som vill veta mer om våld. Exempel på innehållet i kursen är våldets omfattning, bakomliggande orsaker, uttrycksformer och konsekvenser för den utsatta och barn. Gå in på Webbkursomvald för att påbörja kursen. 
 


 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image