Flyktingmottagning

En asylsökande som har blivit beviljad uppehållstillstånd blir anvisad till en kommun, som kommit överens med staten om att ta emot flyktingar.

Finspångs kommun har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot 50 flyktingar och andra skyddsbehövande årligen. Den överenskommelsen gäller sedan 2010. Fram till 1 oktober i år (2015) har Finspång tagit emot 95 flyktingar med uppehållstillstånd.

I kommunens avtal ingår att:

  • ansvara för mottagande och bostadsförsörjning
  • vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
  • erbjuda undervisning i svenska för invandrare och annan vuxenutbildning
  • ansvara för samhällsorientering
  • ansvara för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • samordna insatser inom det sociala området
  • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • ansvara för försörjning och andra insatser för dem som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga

Sedan den 1 december 2010 beslutar och samordnar arbetsförmedlingen insatserna för de nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser.

Du kan läsa mer på arbetsförmedlingens webbplats. Se länk under rubriken Mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image