Brukarundersökning – socialtjänsten

Kvinna med pojke och flickaUnder oktober 2015 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  en brukarundersökning om socialtjänstens individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.  Den var öppen för alla kommuner som ville delta. Finspång kommun valde att delta i undersökningen.

Syftet var att ta reda på hur de personer som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen (IFO) upplever kvalitén i verksamheterna. Brukarenkäten är en del av uppföljningen av vår verksamhet och resultatet ska bli ett underlag för fortsatt utveckling.

Resultat för de kommuner som deltog publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, samt som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Brukarenkäten gällde följande områden:

• Social barn- och ungdomsvården: Ungdomar och Vårdnadshavare

• Missbruks- och beroendevård

• Ekonomiskt bistånd

Rapport brukarundersökningen - socialtjänsten individ- och familjeomsorg (IFO) och ekonomiskt bistånd (pdf-fil 770 kb öppnas i ett nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image