Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten ska verka för att barn, som bor i kommunen, växer upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem.

I Föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framförallt  socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Efter en ansökan eller anmälan utreder socialsekreterare på myndighetskontoret tillsammans med dig och din familj behovet av eventuella stöd- eller behandlingsinsatser.

Dessa behandlingsinsatser utför sedan  personal på familjeteamet respektive ungdomshälsan tillsammans med familjen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image