Ungdomscheck

Vad vill du göra?

Du som är 13-22 år kan söka upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang! Ungdomschecken i Finspångs kommun är ett bidrag som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-22 år.

Vem kan söka?

Den som är 13-22 år och bosatt i Finspång kan söka. Du/ni som söker ska vara den som i huvudsak står för idé samt genomför arrangemanget. Enskilda personer, grupper eller ungdomsföreningar kan söka. I vissa fall krävs att du ska vara myndig, till exempel om polistillstånd behövs.

När kan man söka?

Bidraget kan sökas när som helst under året. Ansökan ska göras i god tid innan genomförandet. Det är möjligt att söka flera gånger samma år.

Vad kan man söka för?

Du kan söka för arrangemang och aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet som du vill genomföra för andra ungdomar.

Arrangemanget/aktiviteten ska:

 • vara av kultur- eller fritidskaraktär
 • marknadsföras öppet
 • vara öppen för ungdomar i målgruppen 13-22 år (åldersgräns är ok i vissa fall)
 • genomföras i Finspångs kommun
 • vara fria från alkohol och droger
 • vara partipolitiskt och religiöst neutralt

Det går inte att söka för exempelvis:

 • verksamhet initierad av vuxna
 • kostnad för produkter som säljs
 • skol- eller föreningsinterna projekt

Hela beloppet utbetalas i förskott till sökande, och ska helt eller delvis återbetalas om arrangemanget helt eller delvis inte genomförs.

Hur går redovisningen till?

Som redovisning av beviljat bidrag kräver Finspångs kommun någon form av dokumentation av arrangemanget. Detta kan vara till exempel foton, filmer, berättelser eller någon annan form. Dokumentationen skickas till Finspångs kommun senast två veckor efter genomfört arrangemang.

Vilka har fått Ungdomscheck tidigare?

Här kan du se exempel på arrangemang som genomförts i Finspång med stöd av Ungdomscheck.

 • Skateramp
 • Ung konst Finspång
 • Öppna spelkvällar
 • Konstutställning
 • Sommarrocken

Ansök om Ungdomscheck

Information till dig som ska göra en ansökan


Uppgifter som du behöver för att göra din ansökan

 • Så mycket information som möjligt om arrangemanget/aktiviteten.
 • Bankens namn och clearingnummer samt kontonumret dit du vill ha pengarna.

 

Behöver du hjälp med att fylla i ansökningsformuläret?
Ring din kommunhandläggare, se telefonnummer i högerspalten.

När du gjort din ansökan

 • När du fyllt i ansökan och tryckt på skicka får du automatiskt en kopia av ansökan till angiven e-postadress.
 • Kort efter att vi tagit emot din ansökan blir du kontaktad av kommunens handläggare för att gå igenom ansökan.
 • Om ansökan godkänns får du utbetalningen innan arrangemanget/aktiviteten genomförs.

Ansökan sker via webbformulär som du hittar under mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image