Stor satsning på nycirkus i Finspång

30 januari 2017 kl. 11:10

Nycirkusen är en gränsöverskridande och inkluderande konstform som vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. 23-27 augusti 2017 kommer en stor nycirkusfestival arrangeras i Finspång som första steget i en länsövergripande satsning.

NycirkusMed det treåriga projektet Nycirkus Öst vill Region Östergötland, Östgötateatern och Finspångs kommun stärka och utveckla den samtida cirkusen i Östergötland.

Nycirkus Öst kommer dels att skapa den första svenska, årligt återkommande internationella nycirkusfestivalen och dels bygga upp ett östgötskt nav för nycirkusens både konstnärliga och pedagogiska utveckling i regionen.

-Efter mer än tio års arbete med Cirkus Cirkörs internationella arbete såg jag behovet av en internationell cirkusfestival i Sverige, fylld med ett intressant konstnärligt inflöde för såväl publik som för konstformen. Som gammal östgöte kände jag till att det i Östergötland hände intressanta saker med nycirkusen på olika plan och när jag kom i kontakt med Finspångs kommun, som visade sig ha ett utvecklat arbete med cirkus i skolorna och på Kulturhuset, blev jag nyfiken, säger Lars Wassrin, konstnärlig ledare för festivalen och kulturutvecklingschef i Finspångs kommun.

Festival i augusti

Nycirkus Öst ska öppna upp för influenser från andra länder och ge östgötar ökade möjligheter att uppleva och utöva konstformen. Nycirkusfestivalen kommer att arrangeras i Finspång den 23-27 augusti 2017.

Projektledaren Eva Lundgren Stenbom arbetar just nu med att bland annat kontakta artister och förbereda inför föreställningarna.
-Det här är verkligen något som har saknats och som behövs för att etablera och utveckla nycirkusformen ännu mer. Vi vill inspirera, provocera, stimulera och skapa visuella och konstnärliga upplevelser som kan ge ringar på vattnet, säger Eva Lundgren Stenbom.

Frankrike inspirerar

-Med inspiration från en av världens mest prestigefulla nycirkusfestivaler i södra Frankrike, som arrangeras i en ort av samma storlek som Finspång, väcktes idén att placera festivalen här och i det positiva kulturklimatet göra Finspång till en svensk förebild för hur man kan arbete med cirkus konstnärligt, pedagogiskt och involvera alla människor, säger Lars Wassrin.

Arbetet med att bygga upp ett östgötskt nav görs i regionalt samarbete med syfte att skapa infrastruktur för cirkusens kretslopp i form av barn- och ungdomsverksamhet, social och pedagogisk verksamhet vid till exempel äldreboenden, skolor och flyktingboenden samt att stödja professionella produktioner lokalt eller genom internationella samarbeten. En länsomfattande kartläggning har påbörjats för att få en bild av vilka aktörer med koppling till nycirkus som finns i respektive kommun och den 6 mars kommer en stor nätverksträff att äga rum.

Spännande möjligheter till inkludering

De senaste åren har nycirkusen blivit en allt mer integrerad del av Östgötateaterns verksamhet, både när det gäller egna produktioner och gästspel. Den fasta och långtidsengagerade ensemblen har fått förstärkning av två cirkusartister och man har också samverkat med och gett stöd till Norrköpings Ungdomscirkus. Finspångs kommun har i sin tur arbetat med nycirkus inom olika delar av sina verksamheter och Region Östergötland ser att cirkusen som konstform ger spännande möjligheter till inkludering och utveckling av kulturlivet i regionen och väcker ett brett intresse hos olika aktörer i länet, såväl för publik verksamhet som för utövare på olika nivåer. Projekt Nycirkus Öst stöds av Kulturrådet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image