Ansök om medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga 2018

04 april 2018 kl. 09:00

Nya sedlar som gäller från 1 oktober 2015

Föreningar med verksamhet i Finspångs kommun kan ansöka om medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

Bidrag kan erhållas från Statliga medel för sommarlovsaktiviteter.

Kriterier för sommaraktiviteterna är att de ska:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Stöd beviljas inte till föreningar med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • den planerade verksamhetens art 
 • omfattning i antal barn  
 • tid samt vilka dagar och veckor som avses
 • beräknad kostnad
 • belopp som söks
 • organisationens plusgiro eller bankgiro.

Max belopp är 2 000 kr/dag och förening (beloppets storlek styrs av antalet deltagare).

Din ansökan ska du antingen mejla eller posta till Kirsi Aronsson, se kontaktuppgift till höger på sidan. Vi behöver din ansökan senast den 25 april 2018.

Redan planerade aktiviteter för sommaren 2018

 • Camp Grosvad vecka 26-29.
 • Hörnan On Tour vecka 26-27, 29-31.
 • Sportis Camp vecka 33.
 • Nycirkus vecka 33.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image