Kulturmiljöprogram

Järnboden i  GrytgölVi eftersträvar ett hållbart samhälle med kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Den svenska industrins vagga

rnhanteringen har genom århundradena varit den viktigaste industriella verksamheten i nuvarande Finspång kommun. Än idag vittnar bruks- och gruvmiljöerna om hur samhällsstrukturer och områden vuxit fram.

Varför ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet skall sprida kunskap om bebyggelsen och dess kulturhistoriska värden. Genom att tidigt i den fysiska planeringen utgå från varje plats specifika förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara på kulturarvet som en positiv resurs. Kulturmiljöprogrammet skall fungera som ett arbetsredskap för beaktande av kulturmiljöers värden inom samhällsplaneringen.

Det skall även fungera som ett kunskapsunderlag till de som äger, bebor eller brukar kulturmiljöerna. Programmet är inte juridiskt bindande utan innehåller riktlinjer för hur kulturmiljöer skall kunna användas, utvecklas och tas tillvara.

Vad är en kulturmiljö?

En kulturmiljö är den av människan skapade fysiska miljön. Människans påverkan på sin omgivning har varierat över tid och avsatt en rad olika spår som är mer eller mindre tydliga i landskapet.

Beslut 

Den 17 juni 2015 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att anta Kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogram (PDF-fil 29 MB öppnas i nytt fönster).

Kulturmiljöinventeringar 1971 – 1979

Under 1970-talet genomförde fotografen Olof Backström inventeringar av byggnader i kommunens dåvarande fyra församlingar.

Byggnadsinventering 71-79 Skedevi (PDF-fil 9 Mb, öppnas i nytt fönster)

Byggnadsinventering 71-79 Risinge (PDF-fil 13 Mb, öppnas i nytt fönster)

Byggnadsinventering 71-79 Regna (PDF-fil 5 Mb, öppnas i nytt fönster)

Byggnadsinventering 71-79 Hällestad (PDF-fil 12 Mb, öppnas i nytt fönster)

Finsponga bilder

En minnesskrift från dåvarande STAL 1943 med anledning av företagets 30-årsjubileum

Finsponga bilder (PDF-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image