Kultur i skolan

barn som kollar på målningarSkolan är den enda sociala och kulturella samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande.

Alla elever ska också erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud. I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar, Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Barnkulturgaranti

Barnkulturgarantin är kommunens egen satsning i linje med kulturstrategin. Här ligger fokus på upplevelsen av professionell kultur som till exempel teaterföreställningar, film, konsert, utställning eller dans. Satsningen innebär att alla elever i åk F-9 erbjuds minst en professionell kulturupplevelse per läsår.

Finspångs kommuns kulturstrategi (pdf-fil 996 Kb öppnas i ett nytt fönster)

Skapande skola

Kulturrådet har beviljat Finspångs kommun pengar för att genomföra kulturaktiviteter i åk F-9 under läsåret 18/19. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets sida, se länk under mer information till höger på sidan.

Finspångs kommuns handlingsplan för Skapande skola läsåret 2018/2019 (PDF-fil 582 KB öppnas i ett nytt fönster)

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image