Finspångsrummet

BöckerFinspångsrummet i Finspångs bibliotek innehåller litteratur om centralorten och landsbygden i Finspångs kommun.

Uppskattningsvis finns 570 böcker, tidningsklipp och fotografier som ger en allsidig bild av bygden i såväl förfluten som modern tid.

Bland böckerna hittar du konst-, byggnads-, musik-, företags-, person-, religions-, rätts-, järnvägs-, och hembygdshistoria. Dessutom finns sockenbeskrivningar, vers och prosa med anknytning till Finspångs kommun.

Finspångsrummet är en referenssamling, det vill säga materialet är inte till hemlån. Därför är det alltid tillgängligt för intresserade.

Vi utökar ständigt samlingen genom köp av ny litteratur, tidskrifter och årsböcker. Naturligtvis tar vi även emot gåvor av material vi saknar, för att våra samlingar ska bli så fullständiga som möjligt. 

I de lokalhistoriska samlingarna på biblioteket ingår:

Larsonska samlingen

Larsonska samlingen av tidningsklipp är en ovärderlig källa till hembygdshistorien. Klippsamlingen sträcker sig från 1890-talet fram till 1974.

Bildmaterial donerat av Eric Larson

Bildmaterialet, donerat av Eric Larson, består av cirka 2000 fotografier från främst Finspång under åren 1890-1970. Originalen förvaras i centralarkivet.

Folkströms skolbibliotek

Folkströms skolbibliotek - delar av det gamla skolbiblioteket, som består av böcker från 1700-, 1800-talet, finns i Finspångsrummet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image