Överklaga kommunala beslut

Tycker du att kommunen har fattat ett beslut på fel sätt? Eller att kommunen beslutat om något som inte är kommunens sak att bestämma? Då kan du överklaga. Du kan ibland överklaga även om du inte själv är berörd av beslutet.

I 10 kapitlet i kommunallagen finns regler om laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kan pröva om kommunen har följt alla lagar när kommun fattar beslut. Däremot tar domstolen inte ställning till om kommunen fattade rätt beslut och föreslår inte heller ett annat beslut.

Skriv till förvaltningsrätten

Du ska överklaga skriftligt. Skriv vilket beslut du överklagar och varför du tycker att kommunen har gjort fel. Skicka ditt brev till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga, från den dag beslutet finns på ett justerat protokoll på kommunens anslagstavla.

Alla som är folkbokförda i kommunen och personer eller företag som äger fastighet i kommunen kan begära en laglighetsprövning. Det gäller beslut som fattats;

  • i kommunfullmäktige
  • i nämnder och andra politiskt sammansatta organ
  • i kommunalförbund
  • av en tjänsteman om de politiska beslutsfattarna delegerat uppgiften till tjänstemannen

Kommunen kan tvingas återställa

Om domstolen säger att kommunen har gjort fel blir det som om beslutet aldrig fattats. Kommunen måste också återställa det som redan hunnit göras så långt det är möjligt. Om kommunen till exempel hunnit hugga ner ett träd för att bygga en ny cykelbana där trädet stod måste man plantera ett nytt träd på samma plats om domstolen tycker att kommunen gjort fel.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image