Överklaga beslut som rör dig

Har du sökt bygglov, hemtjänst eller försörjningsstöd och fått nej? Har du synpunkter på den nya detaljplanen för ditt bostadsområde? Det är några exempel på kommunala beslut som du själv är berörd av och som du kan överklaga om du inte är nöjd.

Du kan begära att få beslutet omprövat om du tycker att kommunens handläggare gjort en felaktig bedömning eller om du tycker att handläggaren inte tagit hänsyn till dina behov.

Du ska överklaga inom tre veckor

Du ska överklaga skriftligt. Du har tre veckor på dig efter att du har fått beslutet. I din överklagan ska du skriva

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du tycker att kommunen har gjort fel och ska fatta ett nytt beslut som är bättre för dig
  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din adress

Skicka din överklagan till handläggaren, som då prövar din ansökan en gång till.

Domstol kan ändra beslut

Kanske ändrar handläggaren beslutet om dina argument är bra. Men om kommunen inte vill ändra beslutet kan du gå vidare och överklaga till förvaltningsrätten, som prövar beslutet och skickar ett nytt beslut till dig. Domstolen har rätt att ändra på kommunens beslut om det är fel.

Du kan få hjälp att överklaga

I ett beslut som du får av kommunen ska det finnas en besvärshänvisning, det vill säga det ska stå hur du ska göra om du vill överklaga. Du kan också be din handläggare att förklara hur det går till.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image