Finspångs kommun

Press och media

Välkommen till Finspångs kommuns press- och mediainformation.

Här hittar du:

  • Finspångs kommuns grafiska profil
  • Finspångs kommuns logotyper
  • Foton på politiker och tjänstemän
  • Film om Finspång

Pressmöten

Vi håller pressmöten efter kommunstyrelsens sammanträden, tisdagar var fjortonde dag, liksom vid andra tillfällen då Finspångs kommun har något vi vill berätta.

Se kommunstyrelens sammanträdestider under rubrikerna Kommun och demokrati/Politik/Kommunstyrelsen/Sammanträden.

Vårt bildmaterial

Via länken till höger kommer du till vår mediaportal för pressbilder, historia och kuriosa. Där hittar du både fotografier, logotyper, rörliga bilder och grafisk profil. 

Mediamaterialet i kan fritt användas i exempelvis artiklar i tidningar, på icke kommersiella webbplatser och sociala medier samt i konferensprogram utifrån det som är specificerat för respektive objekt.

Generella villkor:

  • Materialet (bilder, film, pdf) får inte användas i reklam eller andra kommersiella sammanhang.
  • Bilderna får inte säljas vidare.
  • Vid publicering ska alltid fotograf anges. Foto: Förnamn Efternamn (om inte fotograf finns angivet anges Finspångs kommun)

Kontakta Finspångs kommuns kommunikationsavdelning om du söker andra bilder än de som finns i portalen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image