Press

Välkommen till Finspångs kommuns pressinformation. Här hittar du:

  • Finspångs kommuns grafiska profil
  • Finspångs kommuns logotyper
  • Foton på politiker och tjänstemän
  • Film om Finspång

Pressmöten efter kommunstyrelsens sammanträden

Vi håller pressmöten efter kommunstyrelsens sammanträden, tisdagar var fjortonde dag, liksom vid andra tillfällen då Finspångs kommun har något vi vill berätta.

Se kommunstyrelens sammanträdestider under rubrikerna Kommun och demokrati/Politik/Kommunstyrelsen/Sammanträden.

Vid allvarliga samhällshändelser och kriser samarbetar kommunikationschefen med berörda verksamheter för att massmedia ska få korrekt information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image