E-postadresser

Snabel aOm du vill skicka e-post till kommunen med frågor, synpunkter eller i något ärende ska du i första hand använda e-postlådor till våra verksamheter. På finspang.se är det de e-postadresserna vi använder. Du hittar dem till höger på våra webbsidor, under rubriken Kontakt.

Det är för att säkra att din e-post blir läst inom våra öppettider och att någon tar hand om e-posten även vid sjukdom, semestrar och annan frånvaro. Din e-post skickas vidare till ansvarig tjänsteman.

E-post är allmän handling

Tänk på att frågor och synpunkter som kommer till kommunen via e-post är allmän handling och att vem som helst har rätt att ta del av innehållet.

Skicka aldrig konfidentiella eller känsliga uppgifter med e-post. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon via kommunens växel 0122-850 00.

E-postadresser till kommunens verksamheter

Här finns en lista med e-brevlådor till verksamheterna. Om det inte finns någon brevlåda till den verksamhet du vill skicka e-post använder du kommun@finspang.se.

Anhörigstöd

anhorigstod@finspang.se

Biblioteket

bibliotek@finspang.se

Frivilligcentralen

frivilligcentral@finspang.se

Miljö

miljo@finspang.se

Musikskolan

musikskolan@finspang.se

Turism

turism@finspang.se

Vuxenutbildningscentrum

vuxenutbildningscentrum@finspang.se

Ungdomshälsan

ungdomshalsan@finspang.se

Överförmyndaren

overformyndaren@finspang.se

E-post till anställda

Tänk på att anställdas e-postlådor inte kan ha samma regelbundna bevakning som verksamheternas brevlådor. Vill du skicka e-post till någon som arbetar i kommunen så gäller de här principerna för adresserna:

Det kan finnas undantag från de här principerna för några adresser.

Mer information via växeln

Behöver du mer information eller om du vill kontakta någon tjänsteman via telefon kan du ringa kommunens växel 0122-850 00.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image