Valnämnden

Händer som skriver, foto Kommunikationsmyndigheten PTSValnämnden är en lokal valmyndighet. Det innebär att det är valnämndens uppgift att på kommunal nivå genomföra allmänna val till:

 • Europaparlamentet
 • riksdag
 • landstingsfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • folkomröstningar.

I valnämndens uppdrag ingår att skaffa vallokaler och se till att det finns valförrättare. Det är kommunen som står för kostnaderna för vallokaler och valförättare. Nämnden informerar också om hur valet går till och var du kan rösta.

Efter valet ansvarar valnämnden för de första preliminära räkningarna av rösterna dels på valkvällen, dels onsdagen i veckan efter valdagen.

Ledamöter

Valnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna i är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

 • Helén Esping (S), ordförande
 • Anna Creutz (C), 1:e vice ordförande
 • Jan-Erik Andersson (M), 2:e vice ordförande
 • Ing-Marie Jeansson (S)
 • Kristin Andersson (KD)
 • Vakant (S, C eller KD)
 • Natalie Pettersson (SD)
 • Åke Kinnander (L)
 • Conny Lindgren (V)

Ersättare

 • Conny Eriksson (S)
 • Britt-Marie Jahrl (S)
 • Pontus Slottner (C)
 • Edite Järpehag (KD)
 • Vakant (S, C eller KD)
 • Börje Axelsson (SD)
 • Christer Forsshéll (M)
 • Ann-Britt Johansson (L)
 • Per-Åke Andersson (V)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image