Ungt inflytande

I Finspångs kommun ska alla ungdomar kunna uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. Det finns därför ett politiskt program som talar om hur kommunen ska jobba för att ge unga möjligheter till verkligt inflytande.

Skolan spelar en stor roll och ambitionen är att du i skolan ska tränas, utbildas och ges möjlighet till inflytande även i frågor som rör kommunen överlag. Mer en var tredje tillfrågad ungdom som går i skolår 7-9 eller på gymnasiet vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.

Du kan bidra

För kommunen är det jättebra att det finns så många som vill vara delaktiga eftersom du som ung är en resurs. Du bidrar med ett perspektiv på samhället som kanske inte är helt givet för tjänstemännen och politikerna i kommunen.

Möjligheter att påverka

Utöver de allmänna formerna för inflytande som finns i kommunen har du som ung ytterligare möjligheter:

  • Klass- och elevråd
  • Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
  • Ungdomens frågestund på kommunfullmäktige
  • Finspångs ungdomsråd

Du kan läsa mer om de olika möjligheterna under respektive rubrik till vänster.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image