Medborgarförslag

En möjlighet för dig som kommuninnevånare att delta i den politiska debatten och att tycka till om vad som är bra eller dåligt och förmedla dina åsikter till kommunen är att lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige

Alla som är folkbokförda i Finspångs kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

  • Medborgarförslag får bara röra frågor som gäller kommunen och inte frågor som har med myndighetsutövning mot enskild att göra, till exempel socialbidrag och bygglov.
  • Medborgarförslaget ska lämnas in skriftligt och tydligt ange den aktuella frågan och vilket beslut förslagsställaren vill att kommunfullmäktige ska fatta.
  • Förslaget ska vara undertecknat av förslagsställaren och adress till en kontaktperson måste anges.

Medborgarförslag kommer i princip att behandlas på samma sätt som en traditionell motion som lämnas in av en ledamot av kommunfullmäktige. Det vill säga, efter det att frågan eller förslaget godkänts av fullmäktige skickas det på remiss till kommunstyrelsen och berörda nämnder

Skicka ditt förslag till kommunfullmäktiges ordförande.

Ditt förslag kommer att behandlas inom ett halvår och offentliggörs då på kommunfullmäktiges dagordning.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image