Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund är namnet på den punkt på kommunfullmäktiges dagordning då alla folkbokförda i kommunen får ställa frågor till politikerna.

Kommunfullmäktige ska ge allmänheten möjlighet att ställa frågor vid följande sammanträden med kommunfullmäktige;

  • När fullmäktige behandlar årsredovisningen.
  • När fullmäktige behandlar budgeten.
  • När fullmäktiges presidium bestämmer det.

Allmänhetens frågestund ska framgå i kungörelsen till det sammanträde då frågestunden är med som en punkt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image