Påverka

För dig som är bosatt i Finspång finns flera sätt att påverka den kommunala verksamheten och politiken i kommunen. Att rösta i samband med valen eller att engagera sig i ett politiskt parti är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka. Läs mer under respektive rubrik till vänster.

E-förslag

E-förslag är ett elektroniskt system för förslag som vänder sig till alla som vill lämna förslag som gäller Finspång. Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debatten. Via vår webbplats för e-förslag kan du också stödja andras förslag och visa att det finns fler som tycker likadant i en särskild fråga.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Finspång, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Du behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan bara lämnas av en enskild person, inte av någon förening eller organisation.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund är namnet på den punkt på kommunfullmäktiges dagordning då alla folkbokförda i kommunen får ställa frågor till politikerna.

E-forum

E-forum är en plats för dig som vill ställa frågor till representanter för partierna i Finspångs kommuns fullmäktige. Du kan ställa din fråga till en eller flera förtroendevalda. Vår ambition är att svara inom 48 timmar.

Synpunkter och klagomål 

Finspångs kommun ser synpunkter och klagomål som möjligheter att förbättra vår verksamhet. Vi är till för våra medborgare och måste vara lyhörda för synpunkter som framförs.

Du kan framföra klagomål personligen, per telefon eller skriftligen via e-post, internet eller vanlig post i pappersform. Alla synpunkter och klagomål diarieförs.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image