Kansliavdelningen

Carina Olofsson, kanslichefKansliavdelningen är kommunens centrala sekretariat och utredningsenhet. Här ingår ansvar för:

  • ärendeberedning till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • kommunaljuridik
  • registratorsfunktion
  • arkivfunktion och centralarkiv

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image