Ledningsstab

Kommundirektör Anders Axelsson

Ledningsstaben samordnar stöd och service till såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. 

Ledningsstaben har även utvecklingsuppdrag.

Ledningsstaben består av:

  • Ekonomi- och styrningsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • IT-avdelningen
  • Kansliavdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • Utvecklings- och näringslivsavdelningen

På ledningsstaben finns också kulturenheter och integrationsarbete:

Kommundirektören ansvarar för att samordna stöd, utveckling och service mellan avdelningarna som tillhör staben.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image