Tjänstemannaorganisation

Kommundirektör Anders Axelsson

Finspångs kommuns tjänstemannaorganisation leds av kommundirektören.

Sektorer och en ledningsstab

Tjänstemannaorganisationen är indelad i fyra sektorer och en ledningsstab i stället för förvaltningar.

  • Utbildning
  • Social omsorg
  • Vård och omsorg
  • Samhällsbyggnad

Kärnverksamhet är de kommunala tjänster som vänder sig till medborgarna.

Ledningsstab

Ledningsstaben samordnar stöd, service och utvecklingsuppdrag till såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. Även kulturverksamheterna, exempelvis biblioteket och kulturhuset, finns inom ledningsstaben.

Genomför politiska beslut

Sektorerna arbetar med att genomföra de beslut som politikerna tar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i de två myndighetsnämnderna: bygg- och miljönämnden och sociala omsorgsnämnden.

Personalen i sektorerna är tjänstemän som arbetar med de dagliga uppgifterna i till exempel skolan, äldreomsorgen, hos räddningstjänsten eller på biblioteket.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image