Resultat och kvalitet

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?

Kommunens kvalitet i korthet

Sedan 2010 deltar Finspångs kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Vi använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och för att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. 

Kommunen i siffror

Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige.

SCB - Kommuner i siffror (Öppnas i nytt fönster) 

PSI-data - Öppna data med information tillgänglig för vidareutnyttjande

PSI eller "Öppna data" avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Finspångs kommuns Öppna data hittar du via menyn till vänster.

Nätverksarbete

Finspångs kommun deltar för erfarenhetsutbyte i ett nätverk för resultat på nationell nivå, samt i ett nätverk bestående av ett tiotal kommuner i Mellansverige som kallas Mellannyckeln. Deltagande kommuner i Mellannyckeln har förändrats över tid och under 2016 ingick förutom Finspångs kommun: Avesta, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Sala, Strängnäs, Oxelösund och Säffles kommuner.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image