Protokoll och kallelser

Här finns kallelser, protokoll och minnesanteckningar från olika politiska verksamheter i Finspångs kommun.

Det varier för hur många år bakåt i tiden som dokumenten är publicerade på webben. Eftersom personuppgifter inte får publiceras utan den enskildes godkännande enligt Personuppgiftslagen (PuL) är personuppgifter borttagna från de här protokollen. Exempel på personuppgifter är adresser. Protokoll i original finns tillgängliga hos administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter till höger.

Bygg- och miljönämndens och sociala myndighetsnämndens protokoll är inte publicerade av hänsyn till sekretess.

Kallelsen

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Den ska finnas tillgänglig en vecka för sammanträdet.

Protokoll

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla här på webbplatsen http://www.finspang.se/anslagstavla.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningarna är till skillnad från protokoll inte formella dokument med beslut. Anteckningarna justeras inte och de sätts inte heller upp något meddelande på kommunens anslagstavla.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image