Partier och mandatfördelning

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. De fyra åren mellan två val kallas för en mandatperiod.

Vilka partier som är med i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti har, beror på hur många röster respektive parti har fått i det senaste valet. Vid valet 2018 fick åtta partier tillräckligt många röster för att komma med i kommunfullmäktige. Varje mandat i kommunfullmäktige motsvarar en ledamot.

I tabellen finns mandatfördelningen för mandatperioden år 2018-2022. Här visas också andelen procent av rösterna för de partier som är valda till kommunfullmäktige. Du kan också jämföra mandat och andel röster med resultatet i valet 2014.

 

Parti

Antal mandat 2018

Andel röster 2018

Antal mandat 2014

Andel röster 2014

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

17

36,27%

20

43,62%

Centerpartiet

3

7,61%

3

6,27%

Kristdemokraterna

2

5,20%

2

3,94%

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

2

5,01%

2

5,39%

Miljöpartiet de gröna

1

3,14%

2

4,70%

Moderaterna

8

16,69%

8

16,61%

Sverigedemokraterna

8

16,72%

4

9,78%

Vänsterpartiet

4

8,62%

4

8,45%

Mandat totalt

45

  

45

 

Valdeltagande

 

85,52%

 

84,05%

Vem är med i kommunfullmäktige?

Vilka personer som är med i kommunfullmäktige kan du se på sidorna om partierna, som du hittar i navigeringen till vänster. Där finns också kontaktuppgifter till både ledamöter och ersättare.

Du kan också använda kommunens E-forum för att ställa frågor till representanter för partierna.

Valresultat

Du kan läsa mer om resultatet i det senaste valet på Valmyndighetens webbplats via länken till höger under Mer information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image