Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att nämnden tar beslut om ansökningar och anmälningar med stöd av de lagar som finns inom det här området.

Ansvarsområde

Sociala myndighetsnämnden beslutar om:

 • ekonomiskt bistånd
 • skydd och stöd till barn och ungdomar
 • stöd och behandling till alkohol- och drogmissbrukare 
 • stöd och omvårdnad till äldre
 • stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagstiftning

Exempel på lagar inom det här området är:

 • socialtjänstlagen (SoL)
 • lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
 • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • föräldrabalken (FB)

Ledamöter

Sociala myndighetsnämnden har fem ordinarie ledamöter och 2 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

 • Marie Johansson (KD), ordförande 
 • Riitta Leiviskä-Widlund (S), vice ordförande
 • Carola Persson (S)
 • Ritha Andersson (M)
 • Dan Hallgren (SD) 

Ersättare

 • Karin Sjöholm Svensson (C)
 • Britt-Mari Hamnevik Söderberg (L)

I Reglemente för sociala myndighetsnämnden kan du läsa mer om nämndens ansvarområden och arbetsformer (pdf-fil, 25 Kb, öppnas i nytt fönster).

Nämndens protokoll publiceras inte av hänsyn till sekretess.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image