Bygg- och miljönämnden

Mats Annerfeldt (S), Ordförande Bygg- och miljönämndenBygg och miljönämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att nämnden arbetar med att pröva anmälningar och tillstånd samt ansvarar för tillsyn med stöd av de lagar som finns inom det här området.

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden beslutar om: 

 • bygg-, mark- och rivningslov
 • bygganmälan
 • förhandsbesked
 • hälsoskydd
 • livsmedelstillsyn
 • miljöskydd
 • smittskydd
 • serveringstillstånd
 • tillstånd brandfarliga varor
 • energideklarationer

Lagstiftning

Exempel på lagar inom det här området är:

 • plan- och bygglagen
 • lag om brandfarliga varor 
 • livsmedelslagen
 • miljöbalken
 • tobakslagen
 • smittskyddslagen
 • alkohollagen

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden har fem ordinarie ledamöter och 2 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

 • Mats Annerfeldt (S), ordförande
 • Kristin Yderfors (C), vice ordförande
 • Rune Larsson (M)
 • Marcus Wisäter (S)
 • Kai Hallgren (SD)

Ersättare

 • Åke Kinnander (L)
 • Stefan Ackeryd (KD)

I Reglemente för bygg- och miljönämnden kan du läsa mer om nämndens ansvarområden och arbetsformer (pdf-fil, 25 Kb, öppnas i nytt fönster).

Nämndens protokoll publiceras inte av hänsyn till sekretess.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image