Nämnder

Den kommunala verksamheten är omfattande. Av demokratiska och praktiska skäl är verksamheten därför uppdelad på nämnder. Enligt lagstiftningen (kommunallagen) måste kommunfullmäktige utse en kommunstyrelse. Det måste också finnas en krisledningsnämnd och en valnämnd. Vilka andra nämnder som ska finnas i kommunen bestämmer fullmäktige. 

Fullmäktige har beslutat att de här två nämnderna ska finnas i kommunens politiska organisation:

  • Bygg och miljönämnden
  • Sociala myndighetsnämnden

Vad gör en nämnd?

Kommunfullmäktige bestämmer vilka uppgifter respektive nämnd ska ha ansvar för.

För varje nämnd finns ett dokument som kallas regelmente och där beskrivs nämndens ansvarsområden.

Nämnderna ska se till att verksamheten inom det avsedda området sköts enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de lagar som gäller för verksamheten.

Politikerna som sitter i nämnderna är valda av kommunfullmäktige. Politikerna i nämnderna kallas därför förtroendevalda eller ledamöter. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image