Kommunstyrelsen

Anders Härnbro (S)Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen. Det innebär alla de tjänster som vänder sig till medborgarna samt funktioner som ekonomi, kansli och personal.

 • arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder
 • beroende och missbruk
 • brottsförebyggande arbete
 • detaljplaner, mark- och exploatering
 • energirådgivning
 • information och marknadsföring
 • IT
 • kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts
 • konsument-, budget och skuldrådgivning
 • kostproduktion 
 • kultur och fritid
 • landsbygdsutveckling
 • miljö
 • räddningstjänst
 • skola och barnomsorg
 • stöd och service till funktionshindrade
 • turism
 • upphandling
 • äldreomsorg

Ledamöter

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

 • Anders Härnbro (S), ordförande
 • Herman Vinterhjärta (MP), 1:e vice ordförande
 • Inge Jacobsson (M), 2:e vice ordförande
 • Ulrika Jeansson (S)
 • Britt-Marie Jahrl (S)
 • Patrik Karlsson (S)
 • Stefan Carlsson (V)
 • Carl-Gustaf Mörner (M)
 • Hugo Andersson (C)
 • Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
 • Torgny Maurer (SD)

Ersättare

 • Rune Adamsson (S)
 • Frida Granath (S)
 • Senad Bosnjakovic (S)
 • Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
 • Conny Lindgren (V)
 • Ingela Billström (MP)
 • Ralph Kronholm (M)
 • Kristin Yderfors (C)
 • Christer Lundström (L)
 • Marie Johansson (KD)
 • Freddy Leijon (SD)

I Reglemente för kommunstyrelsen kan du läsa mer om nämndens ansvarområden och arbetsformer (pdf-fil, 115 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image