Trafiksäkerhetskommittén

Kommittén ska diskutera och uppmärksamma de problem med trafiksäkerhet som finns i trafikmiljön. Utifrån diskussionerna arbetar kommittén för att kommunen och andra myndigheter ska göra något för att förbättra trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhetskommittén deltar också i olika kampanjer, till exempel med att dela ut reflexer till skolelever och för att vi alla ska bli bättre på att använda cykelhjälmar.

Trafiksäkerhetskommittén består dels av förtroendevalda och dels av frivilligorganisationer som MHF (Motormännens helnykterhetsförbund) och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). I dagsläget ingår 20 olika organisationer.

Reglementen för kommunstyrelsens rådgivande organ och kommittéer pdf-fil 126 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kommunens ledamöter i trafiksäkerhetskommittén

Kommunen har tre ledamöter i trafiksäkerhetskommittén. Bland kommunens ledamöter ska också en ordförande utses. Det är kommunstyrelsen som utser kommunens ledamöter och ordföranden.

Ledamöter

  • Herman Vinterhjärta (MP), ordförande
  • Lena Lindberg (S)
  • Ralf Kronholm (M)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image