Protokoll och kallelser

Här nedan kan du ta del av kallelse med ärendelista och tillhörande handlingar inför kommande möte. Protokollet läggs ut efter att det har justerats. Ärendelista och handlingar kommer även finnas tillgängliga efter mötet.

Originalprotokollen finns tillgängliga i kommunhuset. Om du har frågor om hur du kan ta del av originalprotokoll kan du kontakta oss på e-post till kommun@finspang.se eller på telefon via kommunens växel 0122-850 00.

Vad är en kallelse?

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Den ska finnas tillgänglig en vecka för sammanträdet. Du kan också använda kallelsen som en innehållsförteckning för att se vilka ärenden som har tagits upp vid ett sammanträde.

När publiceras protokollet?

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla här på webbplatsen http://www.finspang.se/anslagstavla.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image