Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen. Det innebär alla de tjänster som vänder sig till medborgarna samt funktioner som ekonomi, kansli och personal.

 • arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder
 • beroende och missbruk
 • brottsförebyggande arbete
 • detaljplaner, mark- och exploatering
 • energirådgivning
 • IT
 • kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts
 • kommunikation och marknadsföring
 • konsument-, budget och skuldrådgivning
 • kostproduktion 
 • kultur och fritid
 • landsbygdsutveckling
 • miljö
 • räddningstjänst
 • skola och barnomsorg
 • stöd och service till funktionshindrade
 • turism
 • upphandling
 • äldreomsorg

Ledamöter

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

 • Ulrika Jeansson (S), ordförande
 • Hugo Andersson (C), 1:e vice ordförande
 • Inge Jacobsson (M), 2:e vice ordförande
 • Frida Granath (S)
 • Jonny Persson (S)
 • Jan-Erik Heintze (S)
 • Marie Johansson (KD)
 • Stefan Carlsson (V)
 • Carl-Gustaf Mörner (M)
 • Torgny Maurer (SD)
 • Kai Hallgren (SD)

Ersättare

 • Bertil Senestad (S)
 • Britt-Marie Jahrl (S)
 • Patrik Karlsson (S)
 • Josefina Leo (S)
 • Kristin Yderfors (C)
 • Per Olof Hårsmar (KD)
 • Ingrid Westlund (V)
 • Mikael Wallin (L)
 • Ralph Kronholm (M)
 • Natalie Pettersson (SD)
 • Sven-Inge Eriksson (SD)

Insynsplats

 • Monica Brodén (MP)

I Reglemente för kommunstyrelsen kan du läsa mer om nämndens ansvarområden och arbetsformer (pdf-fil, 115 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image