Partier och mandatfördelning

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. De fyra åren mellan två val kallas för en mandatperiod.

Vilka partier som är med i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti har, beror på hur många röster respektive parti har fått i det senaste valet. Vid valet 2014 fick åtta partier tillräckligt många röster för att komma med i kommunfullmäktige. Varje mandat i kommunfullmäktige motsvarar en ledamot.

Gruppledaren för respektive parti hittar du i samband med informationen om respektive partis ledamöter under rubrikerna till vänster.

I tabellen finns mandatfördelningen för mandatperioden år 2014-2018. Här visas också andelen procent av rösterna för de partier som är valda till kommunfullmäktige. Du kan också jämföra mandat och andel röster med resultatet i valet 2006.

 

Parti

Antal mandat 2014

Andel röster 2014

Antal mandat 2010

Andel röster 2010

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

20

43,62%

20

43,64%

Centerpartiet

3

6,27%

4

7,49%

Kristdemokraterna

2

3,94%

2

4,86%

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

2

5,39%

3

6,26%

Miljöpartiet de gröna

2

4,70%

2

5,06%

Moderaterna

8

16,61%

9

20,24%

Sverigedemokraterna

4

9,78%

1

3,02%

Vänsterpartiet

4

8,45%

4

9,29%

Mandat totalt

45

  

45

 

Valdeltagande

 

84,05%

 

82,57%

Vem är med i kommunfullmäktige?

Vilka personer som är med i kommunfullmäktige kan du se på sidorna om partierna, som du hittar i navigeringen till vänster. Där finns också kontaktuppgifter till både ledamöter och ersättare.

Du kan också använda kommunens E-forum för att ställa frågor till representanter för partierna.

Valresultat

Du kan läsa mer om resultatet i det senaste valet på Valmyndighetens webbplats via länken till höger under Mer information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image