Kommunfullmäktige

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Vilka partier och vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige kan du läsa om under rubriken Mandatfördelning som du hittar i navigeringen till vänster. 

Kommunfullmäktiges ledamöter 2014-2018

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar beslut i frågor som har en principiell betydelse eller av en annan anledning är av viktig för kommunen. Besluten handlar till exempel om

  • mål och riktlinjer för verksamheten,
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  • val av revisorer, grunderna för ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda,
  • årsredovisningar och ansvarsfrihet, samt
  • om folkomröstningar ska genomföras i kommunen.

Du kan ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista onsdagen i månaden. Under juli görs uppehåll. Du kan besöka och lyssna till kommunfullmäktiges möten eftersom de är öppna för allmänheten.

Du kan också lyssna på kommunfullmäktiges möten via webbradio. Klicka på rubriken till vänster för att läsa mer om hur du använder webbradion.

Handlingar

Handlingar kan du läsa via nedanstående länk eller hämta dem cirka en vecka innan mötet i receptionen i kommunhuset eller i möteslokalen i samband med mötet. Referensexemplar finns också att läsa på Finspångs bibliotek cirka en vecka före mötet.

Kallelser med handlingar finns under fliken Protokoll och kallerser till vänster på sidan.

Kungörelse

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde görs en vecka före mötet. I kungörelsen finns uppgift om när och var mötet ska hållas. I den redovisas också rubriken på alla ärenden som ska behandlas under sammanträdet. Kungörelsen visas på

  • kommunens webbplats,
  • kommunens officiella anslagstavla i kommunhusets reception,
  • i annons i de lokala dagstidningarna Folkbladet, Katrineholms Kuriren och Norrköpings Tidningar.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider hittar du bland rubrikerna i navigeringen till vänster.

Formerna för fullmäktiges arbete är bestämda i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun (pdf-fil, 153 Kb, öppnas i nytt fönster).

Skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige

Om du är invånare i Finspångs kommun kan du lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Under rubriken Kommun och demokrati/Så kan du påverka/Medborgarförslag finns information om hur du gör för att lämna in ditt medborgarförslag.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image