Politik

Finspångs kommuns logotyp (grafisk bild)

Kommunen är en organisation som styrs av politiker. De tar beslut om verksamheten i kommunen och vilka satsningar som ska göras.

Kommunfullmäktige (KF) är det högst beslutande organet i kommunen. Enligt kommunallagen måste KF också välja:

 • Kommunstyrelse (KS)
 • Krisledningsnämnd
 • Revision
 • Valnämnd
 • Överförmyndare

Politiskt styre

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet samverkar under den här mandatperioden 2015-2018. De har bildat en politisk majoritet.

Vilka partier och politiker som är med i kommunfullmäktige kan du se under rubrikerna Kommun och demokrati/ Politik/ Kommunfullmäktige/Partier och mandatfördelning.

Organisationsmodell

Den politiska organisationsmodellen bygger på tre centrala förutsättningar:

 • Medskaparanda - medborgardeltagande och engagemang.
 • Två politiska nivåer
  - kommunfullmäktige som är självständigt och strategiskt
  - kommunstyrelsen som är ansvarig för verksamhetsdriften
 • Effektivisera genom att utveckla demokratin, samverkan och helhetssyn.

Nämnder

Fullmäktige har beslutat att de här två nämnderna ska finnas i kommunens politiska organisation:

Beredningar

Till stöd för fullmäktiges arbete finns också fyra beredningar:

Beskrivning av den politiska organisationen

I dokumentet Politisk organisation kan du läsa om organisationen och inriktningen för det politiska arbetet (pdf 195 kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image