Totalt eldnings- och grillningsförbud fortsätter gälla i hela Östergötland

31 juli 2018 kl. 15:30

grillningsförbud

Länsstyrelsen i Östergötlands beslut om ett totalt eldningsförbud gäller fortfarande i hela länet.

Vissa av landets län har släppt det totala eldnings- och grillningsförbudet, men Länsstyrelsen i Östergötland har bedömt att läget i länet fortfarande är kritiskt och väljer därför att fortsätta med totalt eldningsförbud.

De senaste dagarna har det kommit litet regn, men den långvariga värmen och torkan gör att det fortfarande är extremt torrt i skog och mark. Dessutom har dessa regnskurar varit väldigt lokala och häftiga, vilket gör att inte ens där det har regnat har marken kunnat tillgodogöra sig vattnet i tillräcklig omfattning.

Vid totalt eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning förbjuden även i permanent iordningställda grillplatser (byggd av betong, sten eller liknande) samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-).

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats (se länk till höger).

Information på andra språk

Arabiska
حظر تام على إشعال النار والشواء في كافة أنحاء أوسترغوتلاند (pdf-fil 187 kb öppnas i nytt fönster)


Engelska

The County Administrative Board of Östergötland's decision on a total fire ban still applies throughout the county.

Some of the country's counties have released the total fire and grilling ban, but the County Administrative Board in Östergötland has estimated that the state of the county is still critical and therefore chooses to continue with a total fire ban.

In recent days there has been little rain, but the prolonged heat and drought make it still extremely dry in forest and land. In addition, these rain showers have been very local and hevy, which means that even when it has been raining, the soil has not been able to absorb the water to a sufficient extent.

Total fire and barbecue ban in the entire county of Östergötland (pdf-fil 174 kb öppnas i ett nytt fönster)

Finska

Itä-götanmaan lääninhallituksen päätös täydellisestä tulenteko- ja grillauskieltosta on edelleen voimassa koko läänin alueella.

Jotkut maan lääninhallitukset ovat poistaneen täydellisen tulenteko- ja grillauskiellon, mutta Itä-götanmaan lääninhallitus arvioi, että tilanne läänissä on yhä edelleen kriittinen ja sen takia täydellinen tulenteko- ja grillauskielto jatkaa koko läänissä.

Viime päivinä on tullut vähän sadetta, mutta johtuen pitkäaikaisesta kuumuudesta ja kuivuudesta ovat metsät ja pellot edelleenkin erittäin kuivia. Lisäksi nämä sadekuurot ovat olleet hyvin paikallisia ja rankkoja, mikä tekee että vaikka sadetta onkin tullut, niin maaperä ei ole voinut imeä vettä riittävässä määrin.


Täydellinen tulenteko- ja grillauskielto koko Itä-Götanmaassa (pdf-fil 165 kb öppnas i ett nytt fönster)

Somaliska
Mamnuucid gebi ahaanba dab shidida ah oo ka jirta dhamaan  Östergötland (pdf-fil 171 kb öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image