Risk för hepatit A i frysta jordgubbar som serverats i kommunen

05 juli 2018 kl. 08:51

Vårdnadshavare och personal har fått information om risk för Hepatit A-smitta i frysta jordgubbar som serverats inom verksamheter i Finspångs kommun. I dagsläget finns inga uppgifter om någon smittad person.

Finspångs kommuns leverantör av livsmedel har meddelat att det är Hepatit A i delar av en försändelse av frysta jordgubbar som kommunen har fått. Dessa jordgubbar serveras inte längre i Finspångs kommuns verksamheter och leverantören har återkallat dem.

Risk finns att smittade jordgubbar kan ha serverats i kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor, omsorg och äldreomsorg innan jordgubbarna återkallades. Alla berörda vårdnadshavare och personal har fått information om detta via brev och e-post från Finspångs kommun.

Ingen smittorisk för kokta jordgubbar

Frysta jordgubbar som kokas innebär ingen risk för smitta. I det fall frysta jordgubbar serveras inom kommunens verksamheter i framtiden kommer de att kokas innan servering.

Inkubation och tidsperiod

Hepatit A är inte farligt och läker ut själv. Sjukdomen blir heller inte kronisk. Den som tidigare är vaccinerad mot hepatit A har ett fullgott skydd.

Inkubationstiden, det vill säga den tiden det tar innan man får symptom på smitta, är mellan två till sex veckor, i medeltal fyra veckor.

De som ätit okokta jordgubbar inom berörda verksamheter i Finspångs kommun 14 maj till 3 juli kan ha fått smittan om man utgår från en inkubationstid på sex veckor. Eventuellt insjuknande på grund av att man ätit smittade jordgubbar kan ske från 3 juli och 6 veckor framåt, det vill säga till och med 14 augusti.

Smittan har identifierats genom att 13 personer, framförallt i södra Sverige smittats av Hepatit A. Just nu finns ingen uppgift om att någon i Finspångs kommuns verksamheter insjuknat i Hepatit A. Personal inom äldreomsorg och social omsorg är extra observanta på att upptäcka eventuell symptom hos personer inom kommunens berörda verksamheter. 

Symtom och smittorisk

Hepatit A är ett virus som orsakar en inflammation i levern. Symptom på hepatit A är illamående, kräkning, trötthet och värk i kroppen. I senare skede kan sjukdomen ge gul hy och gula ögonvitor, mörk urin och ljus avföring.

Barn upp till sju års ålder blir sällan nämnvärt sjuka trots att de smittats, men de kan ändå smitta sin omgivning.

Man är smittsam under senare delen av inkubationstiden (sju till tio dygn före sjukdomsdebuten) samt cirka en vecka efter det att symtomen uppstår, totalt tre till fyra veckor.

Undvik att föra smittan vidare

Då en sjukdomsperiod för de flesta blir besvärlig är det viktigt att förhindra fortsatt smittspridning. Den som har hepatit A kan även föra smittan vidare genom att hantera mat som andra sedan äter. Därför är det viktigt med god handhygienen, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering.

Kontakta sjukvårdsupplysningen vid symptom

Visas symptom på hepatit A bör du ta kontakt med sjukvårdsupplysningen på telefon 1177 för telefonrådgivning.

Läs mer om Hepatit A via länken till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image