Paul Barath entledigas som VD för Finspångs Tekniska Verk

05 oktober 2018 kl. 13:05

Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk har beslutat att entlediga Paul Barath som VD för bolaget från och med 5 oktober 2018.

Bolagets styrelse uttalar att Paul bidragit med flera positiva saker under sin tid som VD för bolaget, inte minst när det gäller att skapa goda ekonomiska resultat. Styrelsen ser däremot behov av ett nytt arbetssätt och ledarskap för att kunna utveckla bolaget vidare samt för att möjliggöra för bolaget att möta upp för framtida utmaningar på bästa sätt.

Rekrytering av ny VD kommer att påbörjas så snart som möjligt. Mikael Andersson, nuvarande ekonomi- och administrativ chef kommer att vara tillförordnad VD under rekryteringstiden.


Om Finspångs Tekniska Verk

Finspångs Tekniska Verk AB ansvarar för produktion och distribution av vatten, att ta hand om avloppsvatten, produktion och distribution av fjärrvärme, renhållning och avfallshantering samt sköter Finspångs kommuns gator och vägar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image