Olycksundersökningen om branden i Rejmyre är klar

31 maj 2018 kl. 09:00

Utredningen runt insatsen i samband med den tragiska branden i Rejmyre i mars är klar. Rapporten visar den troliga brandorsaken och presenterar förslag till förbättringar. Räddningstjänstens organisation ska också utvärderas.

Olycksundersökningen av insatsen i samband med den tragiska branden i Rejmyre 24 mars i år är nu klar och visar att oavsett organisation hade utgången i det här fallet blivit den samma. Utredaren som är en särskilt utbildad tjänsteperson har samverkat med polisen för bland annat den tekniska utredningen. Enligt kommunens rutiner har utredningens innehåll och resultat även granskats av en extern utredare från en annan räddningstjänst.

Förslag till förbättringar

Utredningens syfte är att visa den troliga orsaken till olyckan samt hur räddningstjänstens utförde sitt arbete. I rapporten presenteras också allmänna och specifika förslag till förbättringar, bland annat att rutinerna kring Posom och avlastningssamtal ses över. I utredningen kartläggs såväl brandens utveckling som räddningstjänstens åtgärder och insatser. Underlag till utredningen är bland annat brandplatsundersökning, händelserapportering, avlyssning av larmsamtal vid SOS Alarm samt samtal med polisens tekniska utredare och räddningstjänstens insatspersonal.

Även organisationen ska utvärderas

–Det är bra att vi fått utredningen nu, säger Herman Vinterhjärta, miljö- och samhällsbyggnadsråd, Finspångs kommun. Utredningen utvärderar visserligen bara den insats som genomförts men på grund av den tragiska utgången så blir slutsatserna i den viktiga för hur vi ska tänka framåt. Nästa år ska nämligen vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) uppdateras och beslutas i kommunfullmäktige. Vi ger dock redan nu ett uppdrag till tjänstemännen som skriver underlaget att särskilt se över om vi har en effektiv organisation på landsbygden, med tanke på de avstånd som vi har i kommunen, avslutar Herman Vinterhjärta.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image