Lillängens förskola beviljad ”Gröna lån”

10 oktober 2018 kl. 11:12
Lillängens förskola är en av 80 förskolor i landet som är miljöcertifierad av Sweden Green Building Council och nu har även förskolan blivit beviljad ”Gröna lån”. 

Lillängens förskola är en av 80 förskolor i landet som är miljöcertifierad av Sweden Green Building Council och nu har även förskolan blivit beviljad ”Gröna lån”. Lillängens förskola

Lillängens förskola stod klar tidigare i år med inflyttning i maj 2018. Det är den första nybyggda förskola sedan början av 80-talet. Förskolan är byggd efter Sweden Green Building Councils standard för miljöbyggnad och är certifierad nivå Silver.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Lillängens förskolan är en av de 80 förskolor i landet som är miljöcertifierad av Sweden Green Building Council.

Förskolan är byggd i två våningar vilket ger lägre energiförbrukning och högt värmevärde samt är utrustad med solceller. Byggnaden kan även relativt enkelt ställas om till en skola om behoven skulle förändras.

I september 2018 beviljades Lillängens förskola med ”Gröna lån”.

Gröna lån

”Gröna lån” är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Det är tänkt som ett verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. Lillängens förskola

Gröna lån kan erhållas för att finansiera investeringsprojekt inom åtta projektkategorier:

 • Miljöåtgärder
 • Vattenhantering
 • Klimatanpassningsåtgärder
 • Gröna byggnader
 • Energieffektivisering
 • Avfallshantering
 • Hållbara transporter
 • Förnybar energi

Lillängen förskola är inom projektkategori gröna byggnader och energieffektivisering. Alla projekt bedöms av en miljökommitté och efter godkännande kan både befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas grönt.

För att bli beviljad med ”Gröna lån” måste projektet även uppfylla dessa kriterier: 

 • Främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp
 • Ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen
 • Vara förenliga med Sveriges miljömål eller regionala miljömål
 • Ha som mål antingen en minskning eller anpassning till klimatförändring eller vara ett projekt som handlar om miljöhantering inom andra områden än klimatförändring

För projekt inom projektkategorierna gröna byggnader och energieffektivisering gäller dessutom ytterligare krav som Lillängens förskola har klarat av:

 • Vara en ny eller befintlig bebyggelse med minst 20 % mindre energianvändning per kvadratmeter och år är vad som krävs enligt gällande regler (Boverkets byggregler, BBR 25). Där nya byggnader ska helst ha någon av följande certifiering
  1. LEED-gold
  2. BREEAM- very good
  3. Miljöbyggnad – silver
  4. Svanen 
  5. EU Green Building
  6. Feby 12 (minienergihus)

Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att ställa om samhället i en hållbar riktning. Att välja gröna lån för att finansiera hållbara investeringar bidrar till att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image